Build PC

Chi phí dự tính: 0đ

1. CPU mới Chọn CPU mới
2. Main board mới Chọn Main board mới
3. RAM mới Chọn RAM mới
4. VGA mới Chọn VGA mới
5. VGA cũ Chọn VGA cũ
6. Ổ cứng mới Chọn Ổ cứng mới
7. Nguồn mới Chọn Nguồn mới
8. Tản nhiệt mới Chọn Tản nhiệt mới
9. Vỏ case Chọn Vỏ case
10. Bàn phím gaming Chọn Bàn phím gaming
11. Chuột gaming Chọn Chuột gaming
12. Tai nghe gaming Chọn Tai nghe gaming
13. Màn hình máy tính mới Chọn Màn hình máy tính mới
14. Màn hình máy tính cũ Chọn Màn hình máy tính cũ
15. Bàn Ghế Gaming Chọn Bàn Ghế Gaming
Chi phí dự tính: 0đ